Kancelaria Notarialna Justyna Bura Janów Lubelski
Opłaty:

Notariusz przy każdej czynności ustala ze stronami należne opłaty na które składają się:

  • opłaty sądowe
  • podatki (chyba, że z treści czynności wynika, że będzie ona podlegała zwolnieniu lub wyłączeniu podatkowemu),
  • wynagrodzenie notariusza.

Opłaty sądowe i podatki notariusz odprowadza na rachunek bankowy właściwego Sądu i Urzędu Skarbowego. Własne wynagrodzenie notariusz pobiera w granicach określonych przez obowiązujące go przepisy prawa – zawsze podlega ono indywidualnemu uzgodnieniu ze stronami czynności.

+48 603 948 331