Jakich dokumentów wymaga notariusz?

Szczegółowy zestaw niezbędnych dokumentów notariusz określa znając treść czynności jakiej strony chcą dokonać – rozmawiając z zainteresowanym osobiście lub telefonicznie. Ważnie by mieć przy sobie dokument tożsamości – dowód osobisty, prawo jazdy. Odnośnie przeniesienia własności nieruchomości potrzebne są:

 • tytuł własności – np. akt notarialny, akt własności ziemi, ewentualnie numer księgi wieczystej,
 • podstawowy dokument geodezyjny – tj. wypis z rejestru gruntów, mapa potrzebna jest w przypadku gdy:
  -geodeta dokonywał podziału geodezyjnego,
  -nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej,
  -nieruchomość ma założoną księgę wieczystą ale nastąpiły zmiany jej powierzchni,
 • informacja o terenie z Gminy – zaświadczenie o przeznaczeniu działek będących przedmiotem czynności w palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy
 • w przypadku gdy właścicielami zbywanej nieruchomości są osoby zmarłe należy przedstawić prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu praw do spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia po takich osobach,
 • odnośnie potrzebnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego notariusz indywidualnie określa znając przedmiot czynności czy takie zaświadczenie będzie potrzebne.
Miejsce i czas dokonywania czynności
Zasadą jest, że notariusz dokonuje czynności w Kancelarii w godzinach jej pracy. Możliwe jest również indywidualne ustalenie dnia i godziny dokonania czynności – osobiście, telefonicznie lub e – mailem. W uzasadnionych przypadkach notariusz dokonuje czynności również poza siedzibą Kancelarii – czynności wyjazdowe.

Zapraszam do kontaktu Janów Lubelski, KraśnikModliborzyce, Polichna, Wilkołaz, Frampol, Nisko, Urzędów i okolice.
+48 603 948 331